Slechtvalken Rijswijk
2015
Varia 2015
Nog meer slechtvalken
Torenvalken
Archief
Home

                                                                     
   Slechtvalken Rijswijk                     23
-3-2015 Einde van een tijdperk ---> Klik
   (andere natuurwaarnemingen)        22-3-2015 Het kan nog ---> Klik
         Torenvalken                                   14-12-2014 Buytenpark ---> klik

Attentie: door de vele foto's kan het laden van een pagina even duren.       


    


Slechtvalken in het oude stadhuis van Rijswijk


Na al jarenlang de slechtvalken in de Mortel te volgen
via de webcams, kwam er in 2010 in het oude stadhuis
van Rijswijk een valkenpaartje 'wonen':
Anton en Antonia. Lekker dichtbij, dus eindelijk de
slechtvalken live te bewonderen!

Het eerste jaar nestelden ze in de betonnen bakken
van de verwijderde wijzerplaten. Dit mislukte doordat
er geen grind in de bakken lag en de eieren aan de rol
gingen.


In maart 2011 werd er een bak geplaatst achter de
wijzerplaat aan de Burgemeester Elsenlaan en al snel
werd dit het plekje van Anton en Antonia.

Er kwamen 4 eieren, waarvan er één niet is
uitgekomen. Eén jong overleed later, zodat er twee
jongen overbleven. Een vrouwtje en een mannetje.

Ze werden geringd op 19 mei en kregen de
ringnummers VI (vrouwtje) en XC (mannetje).
Op 10 juni zijn de jonge slechtvalken uitgevlogen.
Ze waren echter nog geruime tijd in de buurt van de
toren te vinden. Later is VI teruggezien op de
Zandmotor in Ter Heijde, waar ze lange tijd verbleef.

In 2012, zijn de slechtvalken weer actief. Vanaf half
maart werd er gebroed. Rond 20 april zijn drie van de vier eieren uitgekomen.
Op veertien mei zijn er drie jongen geringd: twee mannetjes en een vrouwtje.
De drie jongen zijn succesvol uitgevlogen, maar een paar dagen na het eerste
uitvliegen is het jongste mannetje verdwenen. Onbekend is wat er is gebeurd.
Hij is nergens teruggevonden. De andere twee jongen zijn in augustus definitief
uitgevlogen.

2013: In februari heel veel paringen gezien. En dat heeft geholpen! Er zijn vier eieren gelegd en
voor het eerst zijn rond 24 april alle vier de eieren ook daadwerkelijk uitgekomen. Op 20 mei zijn de
vier jongen geringd: drie dames en één mannetje. Alle jongen zijn ook succesvol uitgevlogen. Helaas is het jongste vrouwtje
later dood teruggevonden in de binnentuin van het stadhuis. Zij kon niet meer wegkomen uit de tuin en is niet opgemerkt.
Twee jongen zijn terug gezien in de Duivenvoordse Polder bij Wassenaar. Het vrouwtje ZW verbleef er een week. Het jonge
mannetje "Pietje Bell" verblijft er nu (augustus 2014) nog steeds.

2014: Dit jaar wederom vier eieren in de broedbak. Rond 19 april kruipen de eerste jongen uit het ei. Op 28 april
vindt er een nestcontrole plaats: vier jongen, waarvan er één wel heel klein is. Als op 12 mei de jongen geringd worden
blijkt dit jong het dan ook niet gered te hebben. Er worden twee dames en één man geringd. Ze vliegen alle drie succesvol uit,
maar ook dit jaar verdwijnt er weer een vrouwtje (IA) op mysterieuze wijze. De andere twee jongen zijn regelmatig op het
dak van het stadhuis te zien, maar vanaf 6 juli zijn ze niet meer bij de toren waargenomen. Wel heel af en toe op het
belastingkantoor bij de Bogaard. Laten we hopen dat ze heelhuids verder uitvliegen.

Op deze site probeer ik een overzicht te geven van de gebeurtenissen tijdens mijn bezoekjes aan de Rijswijkse
slechtvalken door middel van foto's en korte verslagen.
 

Onder het kopje Varia staan verslagen en foto's van alle andere uitstapjes die ik gemaakt heb in de natuur en er is nog
een kopje Torenvalken, waar de mooiste foto's staan van mijn andere favoriete valken.
 

                                      Thea van Gogh
                                      
slechtvalkenrijswijk@hotmail.nl                                                                                                
                                                                                                                  


Antonia (ongeringd vrouwtje)


Anton (mannetje) Geringd met een rood- oranje ring Z3. Kroop in 2008 uit het ei bij
Hoogovens Corus in Velsen.Montage van een vlucht van een jonge slechtvalk

 

Home
2015
Varia 2015
Nog meer slechtvalken
Torenvalken
Archief